-->

פתיחת תיק ברשויות המס ללא עלות נוספת

 ההתנהלות של עוסק פטור מול שלושה גופים מע"מ , מס הכנסה וביטוח לאומי ועליו לפתוח תיק/לעדכן מעמדו בכל גוף בנפרד .
 
פתיחת תיק במע"מ :
מסמכים –  צילום ת.ז + כל מסמך שמאמת את הפעילות העסקית (כמו תעודה מקצוע/חוזה או הסכם עבודה/חוזה שכירות  וכדומה)
איפה/איך – חייב להגיע למע"מ האזורי שבו נמצא העסק (לא המגורים) .
טופס – טופס 821  "רישום לצרכי מס ערך מוסף" ,חשוב למלא מחזור של פחות מתקרה שהוגדרה לעוסק פטור (מסך של 100,000כ - ₪ לשנה)  בכדי להיות מסווג במע"מ כעוסק פטור  .
אישור על רישום - בסיום העוסק יקבל תעודה זמנית על רישום כעוסק  פטור לעניין מע"מ  .
הארות-  להגיע מוכן עם שם העסק  .
 
פתיחת תיק במס הכנסה :
מסמכים – אם העסק בשכירות יש לצרף חוזה שכירות (ולמלא בטופס ) .
איפה/איך – ניתן להגיש טופס בפקיד השומה או לשלוח בדואר או לפקסס  .
טופס – טופס 5329 "דוח פרטים אישיים על מקורות הכנסה ".
אישור על רישום - פתיחת התיק לא מבוצעת במקום, פקיד השומה יישלח מכתב על רישום 
הארות-  במידה והנישום מעסיק עובדים יש למלא ממתי ואומדן של מספר העובדים .
 
עדכון מעמד בביטוח לאומי :
מסמכים – אם עובדים גם כשכירים יש לצרף תלוש שכר .
איפה/איך – ניתן להגיש טופס בסניף של המוסד לביטוח לאומי או לשלוח בדואר או לפקסס 
טופס – טופס 6101 "דין וחשבון רב שנתי" .
אישור על רישום – המוסד לביטוח לאומי יישלח בדואר אישור על עדכון מעמד .
הארות-  יש למלא בטופס אומדן הכנסה מעסק ושעות עבודה מעסק  (לפי זה המעמד של המבוטח יוגדר ולפי זה ישולמו מקדמות לביטוח לאומי ) .
 
מה חייב עוסק פטור לפי הוראות ניהול ספרים  !
 
שוברי קבלה או ספר פדיון יומי ותיק תיעוד חוץ (קלסר הנח"ש שמכיל את כל ההכנסות וההוצאות) .
קבלה – יש להנפיק קבלה בעת קבלת התקבול .
מומלץ -  לעבוד עם מערכת ממוחשבת לטובת הנפקת הקבלות (כמו חשבונית ירוקה  או להדפיס קבלות בבית דפוס בשלושה העתקים (ולא לרכוש קבלות מוכנות מחנויות ספרים ) .

 

    השאירו פרטים ונשמח לענות לכם על כל שאלה