-->

רשימה הוצאות מוכרות

חשוב לשמור את כל ההוצאות שהוצאו בפעילות העסקית בכדי להקטין את הרווח, ולשלם פחות מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. 1. הוצאות אחזקת רכב   
בתנאי - שהרכב שימש בייצור ההכנסה (לא אצל שכיר) .
הוצאות כוללות - ביטוח חובה/ ביטוח מקיף /רישיון רכב /טיפולים/דלק/השכרת רכב . 
רישום ותיעוד - יש לרשום את פרטי הרכב  (שנת ייצור/רישוי/תאריך רכישה/משקל וכדומה) .
רכב כהגדרתו ברישיון 1M ורכב 1N .תיאום – הוצאות הרכב יתואמו בהתאם לתקנות (לדוגמא : רכב פרטי 45% מוכר).
2. מימון ועמלות
בתנאי – שההוצאות בחשבון עסקי .
הוצאות כוללות – ריבית ועמלות בניהול החשבון והלוואות לטובת פעילות העסק (כמו הלוואה לרכישת משאית הריבית מוכרת) ועמלות לחברות אשראי .
3. הוצאות נסיעה לחו"ל
בתנאי - נסיעה לחו"ל לצורך עיסוק והכרחית  לייצור ההכנסה  .
הוצאות כוללות - עלות הכרטיס טיסה (לא יותר מכרטיס מעלות טיסה במחלקת עסקים) , שכירת רכב, לינה , וכדומה .
רישום ותיעוד – יש לשמור מסמכים שמאמתים שאכן הנסיעה הינה עסקית (כמו כרטיס כניסה לתערוכה בתחום, הסכם שנחתם עם ספק/לקוח וכדומה).
4. הוצאות עבודה מהבית
בתנאי – שאכן הבית משמש כמשרד/קליניקה וכדומה .
הוצאות כוללות – ארנונה/ועד/ביטוח בית/חשמל/מים וכדומה .
5. ספרות והשתלמות מקצועית 
חומר מקצועי/קורס/ימי עיון/השתלמות  לשימור רמה מקצועית (כמו קורס באנגלית, במחשבים וכדומה לא לרכישת תואר או תעודה ).
הוצאות אחזקה ותיקונים – הוצ' אחזקה שוטפת תיקון ליקויים/צבע/ חשמל/ביטוח/מים/ועד וכדומה.
הוצאות משרדיות – ציוד משרדי , ניקיון, דואר, משלוחים   וכדומה .
תקשורת – אינטרנט/טלפון/טלפון נייד וכדומה .
הוצאות פרסום ושיווק – כולל קידום מכירות .
הוצאות ייעוץ – משפטיות, אימון עסקי , יעוץ מס והנח"ש .
דמי שכירות ודמי ניהול – משרד/חנות/מפעל מחסן (בעניין זה חייב לדרוש מהמשכיר אישור ניכוי מס במקור שבו רשום אחוז שעל השוכר להעביר לפקיד השומה בשמו של המשכיר ללא ניכוי זה ההוצאה לא מוכרת) .
עמלות/תמלוגים – לצורך ייצור ההכנסה .
שכר וכוח אדם  – כולל עלויות מעביד כמו תשלום ב"ל וקופות שמחייב החוק .
מלאי– למי שיש מלאי בעסק , קניות של חומרי גלם בעסק לפי תחומו (כמו סיגריות ושתייה בקיוסק , ירקות בחנות ירקות וכדומה) .
הוצאות ייבוא/יצוא /מכס
בגדי עבודה – מוכרים עם לוגו או בגדים ייעודים (סינר לטבח/נעלי בטיחות/ כובע/כפפות)  .
הוצאות מיסים – מסים עירוניים/ אגרות/ רישיונות/דמי חבר/ היטלים (קנסות לא ניתן לתבוע  את ההוצאה , היות שהמחוקק לא "נותן יד" לעבירות) .
ביטוח עסקי – ביטוח אחריות מקצועית/ביטוח עסק/ביטוחי כלי רכב שמשמשים בעסק וכדומה.
כיבודים – כיבוד קל כמו עוגיות/קפה/תה/סוכר וכדומה (חלק מההוצאה "מתואמת" דהיינו לא נתבעת אבל יש להעביר את כל החשבוניות ) .
מתנות – שניתנו בישראל במסגרת עיסוקך, (ללקוחות /ספקים וכדומה ) ניתן לנכות עד לתקרה שנתית לאדם שנקבעת בחוק  .
פחת – יותר כהוצאה לרהיטים/בניין/ונכסים אחרים שהוגדרו  (לדוגמא אוטובוס שנרכש ב 100000 ₪ כל שנה יוכרו 20,000 ₪ בהוצאות העסק – 20%) .
 

השאירו פרטים ונשמח לענות לכם על כל שאלה