-->

דיווחים ותשלומים במהלך השנה בהתנהלות מול רשויות המס


 מע"מ
הגדרה  - עוסק מורשה .
דיווח  - חודשי/דו חודשי בהתאם למחזור העסקי .
תשלום – קיזוז בין מע"מ העסקאות (הכנסות) לבין מע"מ תשומות (הוצאות העסק ששולמו בגינם מע"מ ).
 מס הכנסה
הגדרה  - עצמאי.
דיווח שנתי –  הגשת דוח שנתי למס הכנסה שכולל את ההכנסות של בני הזוג מכל מקורות ההכנסה, מועד הדיווח נקבע לפי אורכות שמקבל המייצג מרשויות המס.
תשלום ודיווח שוטף  – חודשי/דוח חודשי בהתאם למדרגות המס ובהתבסס על הכנסות מכל מקורות ההכנסה .
 ביטוח לאומי
הגדרה  - עצמאי 
דיווח –  אין
תשלום –בהתבסס על הכנסות כעצמאי (במידה והמבוטח הצהיר שעובד פחות מ 12 שעות שבועיות והכנסותיו כעצמאי פחות מ 50% מהשכר הממוצע במשק הוא לא יהיה מבוטח ולא יישלם דמי ביטוח ).

השאירו פרטים ונשמח לענות לכם על כל שאלה