-->

פתיחת תיק


ההתנהלות של עצמאי הנה מול שלושה גופים: מע"מ , מס הכנסה וביטוח לאומי ועליו לפתוח תיק/לעדכן מעמדו בכל גוף בנפרד .
פתיחת תיק במע"מ:
מסמכים –  צילום ת.ז + כל מסמך שמאמת את הפעילות העסקית (כמו תעודה מקצוע/חוזה או הסכם עבודה/חוזה שכירות  וכדומה)
חשבון בנק – לעוסק מורשה יש להגיע עם אישור על קיום חשבון בנק או שיק מבוטל ( אם החשבון רשום על 2 בני הזוג על שניהם לחתום על תצהיר ) .
איפה/איך – חייב להגיע למע"מ האזורי שבו נמצא העסק (לא המגורים) .
טופס – טופס 821  "רישום לצרכי מס ערך מוסף" .
אישור על רישום - בסיום העוסק יקבל תעודה זמנית על רישום כעוסק לעניין מע"מ  .
הארות-  להגיע מוכן עם שם העסק +אומדן של מחזור עסקי (שייקבע אם תוגדר כעוסק מורשה/פטור ואת תדירות הדיווחים למע"מ ) .
פתיחת תיק במס הכנסה:
מסמכים – אם העסק בשכירות יש לצרף חוזה שכירות (ולמלא בטופס ) .
איפה/איך – ניתן להגיש טופס בפקיד השומה או לשלוח בדואר או לפקסס  .
טופס – טופס 5329 "דוח פרטים אישיים על מקורות הכנסה ".
אישור על רישום - פתיחת התיק לא מבוצעת במקום, פקיד השומה יישלח מכתב על רישום  .
הארות-  במידה והנישום מעסיק עובדים יש למלא ממתי ואומדן של מספר העובדים .
עדכון מעמד בביטוח לאומי:
מסמכים – אם עובדים גם כשכירים יש לצרף תלוש שכר .
איפה/איך – ניתן להגיש טופס בסניף של המוסד לביטוח לאומי או לשלוח בדואר או לפקסס  .
טופס – טופס 6101 "דין וחשבון רב שנתי" .
אישור על רישום – המוסד לביטוח לאומי יישלח בדואר אישור על עדכון מעמד .
הארות-  יש למלא בטופס אומדן הכנסה מעסק ושעות עבודה מעסק  (לפי זה המעמד של המבוטח יוגדר ולפי זה ישולמו מקדמות לביטוח לאומי ) .

השאירו פרטים ונשמח לענות לכם על כל שאלה