-->

רשימת הוצאות מוכרות

 
חשוב לשמור את כל ההוצאות שהוצאו בפעילות העסקית בכדי להקטין את הרווח, ולשלם פחות מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

 1. הוצאות אחזקת רכב
·         בתנאי - שהרכב שימש בייצור ההכנסה (לא אצל שכיר)  .
·         הוצאות כוללות - ביטוח חובה/ ביטוח מקיף /רישיון רכב /טיפולים/דלק/השכרת רכב

 1. מימון ועמלות
·         בתנאי – שההוצאות בחשבון עסקי .
·         הוצאות כוללות – ריבית ועמלות בניהול החשבון והלוואות לטובת פעילות העסק (כמו הלוואה לרכישת משאית הריבית מוכרת) ועמלות לחברות אשראי .

 1. הוצאות נסיעה לחו"ל
·         בתנאי - נסיעה לחו"ל לצורך עיסוק והכרחית  לייצור ההכנסה  .
·         הוצאות כוללות - עלות הכרטיס טיסה (לא יותר מכרטיס מעלות טיסה במחלקת עסקים) , שכירת רכב, לינה , וכדומה .
·         רישום ותיעוד – יש לשמור מסמכים שמאמתים שאכן הנסיעה הינה עסקית (כמו כרטיס כניסה לתערוכה בתחום, הסכם שנחתם עם ספק/לקוח וכדומה) .

 1. הוצאות עבודה מהבית
·         בתנאי – שאכן הבית משמש כמשרד/קליניקה וכדומה .
·         הוצאות כוללות – ארנונה/ועד/ביטוח בית/חשמל/מים וכדומה .
5.      ספרות והשתלמות מקצועית - חומר מקצועי/קורס/ימי עיון/השתלמות  לשימור רמה מקצועית (כמו קורס באנגלית, במחשבים וכדומה לא לרכישת תואר או תעודה ) .

 1. הוצאות אחזקה ותיקונים – הוצ' אחזקה שוטפת תיקון ליקויים/צבע/ חשמל/ביטוח/מים/ועד וכדומה.
 2. הוצאות משרדיות – ציוד משרדי , ניקיון, דואר, משלוחים   וכדומה .
 3. תקשורת – אינטרנט/טלפון/טלפון נייד וכדומה .
 4. הוצאות פרסום ושיווק – כולל קידום מכירות  .
 5. הוצאות ייעוץ – משפטיות, אימון עסקי , יעוץ מס והנח"ש  .
 6. דמי שכירות ודמי ניהול – משרד/חנות/מפעל מחסן (בעניין זה חייב לדרוש מהמשכיר אישור ניכוי מס במקור שבו רשום אחוז שעל השוכר להעביר לפקיד השומה בשמו של המשכיר ללא ניכוי זה ההוצאה לא מוכרת)  .
 7. עמלות/תמלוגים – לצורך ייצור ההכנסה .
 8. שכר וכוח אדם  – כולל עלויות מעביד כמו תשלום ב"ל וקופות שמחייב החוק .
 9. מלאי– למי שיש מלאי בעסק , קניות של חומרי גלם בעסק לפי תחומו (כמו סיגריות ושתייה בקיוסק , ירקות בחנות ירקות וכדומה) .
 10. הוצאות ייבוא/יצוא /מכס
 11. בגדי עבודה – מוכרים עם לוגו או בגדים ייעודים (סינר לטבח/נעלי בטיחות/ כובע/כפפות)  .
 12. הוצאות מיסים – מסים עירוניים/ אגרות/ רישיונות/דמי חבר/ היטלים (קנסות לא ניתן לתבוע  את ההוצאה , היות שהמחוקק לא "נותן יד" לעבירות) .
 13. ביטוח עסקי – ביטוח אחריות מקצועית/ביטוח עסק/ביטוחי כלי רכב שמשמשים בעסק וכדומה.
 14. כיבודים – כיבוד קל כמו עוגיות/קפה/תה/סוכר וכדומה (חלק מההוצאה "מתואמת" דהיינו לא נתבעת אבל יש להעביר את כל החשבוניות ) .
 15. מתנות – שניתנו בישראל במסגרת עיסוקך, (ללקוחות /ספקים וכדומה ) ניתן לנכות עד לתקרה שנתית לאדם שנקבעת בחוק  .
 16. פחת – יותר כהוצאה לרהיטים/בניין/ונכסים אחרים שהוגדרו  (לדוגמא אוטובוס שנרכש ב 100000 ₪ כל שנה יוכרו 20,000 ₪ בהוצאות העסק – 20%) .
לא יודע כמה אתה באמת מרוויח?
האם אתה משלם יותר/פחות מס ממה שאתה צריך באמת?