-->

מאזנים לחברות ועמותות

המאזן  הינו דוח שמוגש אחת לשנה למס הכנסה ולרשם החברות , המאזן  כולל את כל היתרות בחברה , דוח רווח והפסד, דוח התאמה למס,  וכולל יתרות מס .
המאזן הינו למעשה ההתחשבנות הסופית לתשלומי המיסים  של החברה מול מס הכנסה .
 אנו מעסיקים רו"ח , עם 20 שנים של ניסיון, אשר נותן מענה להכנת מאזנים לחברות ועמותות.
כל מאזן שמוגש מגובה בניירת עבודה לכל סעיף והצלבת נתוני דיווחים לפקיד השומה בכדי להימנע מהסתבכות או בדיקה מיותרת של החברה לאחר הגשת המאזן   .