-->

הכל על עסקים פטורים

 יתרונות, חסרונות ומיהו עוסק פטור ?
2.      פתיחת תיק ברשויות המס.
3.      מה חייב עוסק פטור לפי הוראות ניהול ספרים  !
4.      דיווחים ותשלומים של  עוסק פטור במהלך השנה בהתנהלות מול רשויות המס
5.      הוצאות מוכרות  של עוסק פטור
6.      עוסק פטור חייב לדעת
  
מי  מוגדר כעוסק פטור?
 
עוסק פטור מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על סכום מסוים.
התקרה לשנת 2016 היא 99,006 ₪ ועשויה להשתנות לכן מומלץ לבדוק אותה בכל שנה באתר רשות המיסים : https://taxes.gov.il/Services/pages/HazharatOsekPatur.aspx
עסקאותיו של עוסק פטור פטורות מתשלום מע"מ (למעט עסקאות מקרקעין). משמעות הפטור ממע"מ: העוסק הפטור אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ואין הוא מחייב את לקוחותיו במע"מ.
 
היתרונות בלהיות עוסק פטור?
 
1.      דיווח למע"מ – העוסק הפטור מצהיר אחת לשנה, עד ה-31 בינואר, על מחזור עסקאותיו בשנת המס שחלפה .
2.      דיווח למס הכנסה  - העוסק פטור מגיש אחת לשנה דוח שנתי למס הכנסה (ברוב המקרים  הכנסות של עוסק פטור לא מגיע לחבות מס ולכן אין לו תשלום ודיווח שוטף למס הכנסה ) .
3.      עלות הנהלת חשבונות  - עלות נמוכה יחסית   .
4.      אין תשלום למע"מ - עסקאותיו של עוסק פטור פטורות מתשלום מע"מ, דבר המאפשר לו לתת הנחה משמעותית אל מול עוסק מורשה (בגובה המע"מ) .
 
החסרונות בלהיות עוסק פטור ?
 
5.      תקרת המחזור השנתי -  מונעת צמיחה (הפחד אל מול החוק...)
6.      קיזוז מע"מ - אי אפשר לקזז מע"מ על הוצאות
 
מתי צריך יועץ מס ומתי לא:
 
·         המלצתנו -  תמיד להשתמש באיש מקצוע ( לדוגמא : ברכישה/מכירה דירה אתה יכול להכין חוזה לבד אבל אתה מבין את  ההשלכות של היעדר איש מקצוע ,עו"ד, בעניין ) .
·         התנהלות אל מול רשויות המס  - אינה פשוטה ומחייבת ידע רב (הרבה תקנות וחוקים) .
אישורים מיועץ מס או רו"ח -  במהלך הפעילות העסקית , עוסק פטור שהינו עצמאי, יצטרך אישורים של יועץ המס כגון: אישור ללקיחת הלוואה, לשגרירות ארה"ב,  לעירייה, תמ"ת וכדומה
 
פתיחת תיק ברשויות המס :
 
ההתנהלות של עוסק פטור מול שלושה גופים מע"מ , מס הכנסה וביטוח לאומי ועליו לפתוח תיק/לעדכן מעמדו בכל גוף בנפרד .
 
פתיחת תיק במע"מ :
מסמכים –  צילום ת.ז + כל מסמך שמאמת את הפעילות העסקית (כמו תעודה מקצוע/חוזה או הסכם עבודה/חוזה שכירות  וכדומה)
איפה/איך – חייב להגיע למע"מ האזורי שבו נמצא העסק (לא המגורים) .
טופס – טופס 821  "רישום לצרכי מס ערך מוסף" ,חשוב למלא מחזור של פחות מתקרה שהוגדרה לעוסק פטור (מסך של 100,000כ - ₪ לשנה)  בכדי להיות מסווג במע"מ כעוסק פטור  .
אישור על רישום - בסיום העוסק יקבל תעודה זמנית על רישום כעוסק  פטור לעניין מע"מ  .
הארות-  להגיע מוכן עם שם העסק  .
 
פתיחת תיק במס הכנסה :
מסמכים – אם העסק בשכירות יש לצרף חוזה שכירות (ולמלא בטופס ) .
איפה/איך – ניתן להגיש טופס בפקיד השומה או לשלוח בדואר או לפקסס  .
טופס – טופס 5329 "דוח פרטים אישיים על מקורות הכנסה ".
אישור על רישום - פתיחת התיק לא מבוצעת במקום, פקיד השומה יישלח מכתב על רישום 
הארות-  במידה והנישום מעסיק עובדים יש למלא ממתי ואומדן של מספר העובדים .
 
עדכון מעמד בביטוח לאומי :
מסמכים – אם עובדים גם כשכירים יש לצרף תלוש שכר .
איפה/איך – ניתן להגיש טופס בסניף של המוסד לביטוח לאומי או לשלוח בדואר או לפקסס 
טופס – טופס 6101 "דין וחשבון רב שנתי" .
אישור על רישום – המוסד לביטוח לאומי יישלח בדואר אישור על עדכון מעמד .
הארות-  יש למלא בטופס אומדן הכנסה מעסק ושעות עבודה מעסק  (לפי זה המעמד של המבוטח יוגדר ולפי זה ישולמו מקדמות לביטוח לאומי ) .
 
מה חייב עוסק פטור לפי הוראות ניהול ספרים  !
 
שוברי קבלה או ספר פדיון יומי ותיק תיעוד חוץ (קלסר הנח"ש שמכיל את כל ההכנסות וההוצאות) .
קבלה – יש להנפיק קבלה בעת קבלת התקבול .
מומלץ -  לעבוד עם מערכת ממוחשבת לטובת הנפקת הקבלות (כמו חשבונית ירוקה  או להדפיס קבלות בבית דפוס בשלושה העתקים (ולא לרכוש קבלות מוכנות מחנויות ספרים ) .

 
דיווחים ותשלומים של  עוסק פטור במהלך השנה בהתנהלות מול רשויות המס
 
מע"מ
הגדרה  - עוסק פטור
דיווח –  עד 31/1 על מחזור ההכנסות של השנה לפני .
תשלום – אין
 
מס הכנסה
הגדרה  - עצמאי .
דיווח –  עד 31/5 הגשת דוח שנתי לשנה לפני  (באם עוסק פטור מיוצג ע"י יועץ מס יש לו ארכה להגשת הדוח השנתי ) .
תשלום – בהתאם למדרגות המס ובהתבסס על הכנסות מכל מקורות ההכנסה .
 
ביטוח לאומי
הגדרה  - עצמאי 
דיווח –  אין
תשלום –בהתבסס על הכנסות כעצמאי (במידה והמבוטח הצהיר שעובד פחות מ 12 שעות שבועיות והכנסותיו כעצמאי פחות מ 50% מהשכר הממוצע במשק הוא לא יהיה מבוטח ולא יישלם דמי ביטוח )  
 
4.      הוצאות מוכרות  של עוסק פטור
חשוב לשמור את כל ההוצאות שהוצאו בפעילות העסקית בכדי להקטין את הרווח, ולשלם פחות מס הכנסה וביטוח לאומי.
להלן פירוט עיקר  ההוצאות שניתן לתבוע :

 1. הוצאות אחזקת רכב
·         בתנאי - שהרכב שימש בייצור ההכנסה (לא אצל שכיר)  .
·         הוצאות כוללות - ביטוח חובה/ ביטוח מקיף /רישיון רכב /טיפולים/דלק/השכרת רכב . 
·         רישום ותיעוד - יש לרשום את פרטי הרכב  (שנת ייצור/רישוי/תאריך רכישה/משקל וכדומה) .
·         רכב כהגדרתו ברישיון 1M ורכב 1N .
·         תיאום – הוצאות הרכב יתואמו בהתאם לתקנות (לדוגמא : רכב פרטי 45% מוכר )

 1. מימון ועמלות
·         בתנאי – שההוצאות בחשבון עסקי .
·         הוצאות כוללות – ריבית ועמלות בניהול החשבון והלוואות לטובת פעילות העסק (כמו הלוואה לרכישת משאית הריבית מוכרת) ועמלות לחברות אשראי .

 1. הוצאות נסיעה לחו"ל
·         בתנאי - נסיעה לחו"ל לצורך עיסוק והכרחית  לייצור ההכנסה  .
·         הוצאות כוללות - עלות הכרטיס טיסה (לא יותר מכרטיס מעלות טיסה במחלקת עסקים) , שכירת רכב, לינה , וכדומה .
·         רישום ותיעוד – יש לשמור מסמכים שמאמתים שאכן הנסיעה הינה עסקית (כמו כרטיס כניסה לתערוכה בתחום, הסכם שנחתם עם ספק/לקוח וכדומה) .

 1. הוצאות עבודה מהבית
·         בתנאי – שאכן הבית משמש כמשרד/קליניקה וכדומה .
·         הוצאות כוללות – ארנונה/ועד/ביטוח בית/חשמל/מים וכדומה .
5.      ספרות והשתלמות מקצועית - חומר מקצועי/קורס/ימי עיון/השתלמות  לשימור רמה מקצועית (כמו קורס באנגלית, במחשבים וכדומה לא לרכישת תואר או תעודה ) .

 1. הוצאות אחזקה ותיקונים – הוצ' אחזקה שוטפת תיקון ליקויים/צבע/ חשמל/ביטוח/מים/ועד וכדומה.
 2. הוצאות משרדיות – ציוד משרדי , ניקיון, דואר, משלוחים   וכדומה .
 3. תקשורת – אינטרנט/טלפון/טלפון נייד וכדומה .
 4. הוצאות פרסום ושיווק – כולל קידום מכירות  .
 5. הוצאות ייעוץ – משפטיות, אימון עסקי , יעוץ מס והנח"ש  .
 6. דמי שכירות ודמי ניהול – משרד/חנות/מפעל מחסן (בעניין זה חייב לדרוש מהמשכיר אישור ניכוי מס במקור שבו רשום אחוז שעל השוכר להעביר לפקיד השומה בשמו של המשכיר ללא ניכוי זה ההוצאה לא מוכרת)  .
 7. עמלות/תמלוגים – לצורך ייצור ההכנסה .
 8. שכר וכוח אדם  – כולל עלויות מעביד כמו תשלום ב"ל וקופות שמחייב החוק .
 9. מלאי– למי שיש מלאי בעסק , קניות של חומרי גלם בעסק לפי תחומו (כמו סיגריות ושתייה בקיוסק , ירקות בחנות ירקות וכדומה) .
 10. הוצאות ייבוא/יצוא /מכס
 11. בגדי עבודה – מוכרים עם לוגו או בגדים ייעודים (סינר לטבח/נעלי בטיחות/ כובע/כפפות)  .
 12. הוצאות מיסים – מסים עירוניים/ אגרות/ רישיונות/דמי חבר/ היטלים (קנסות לא ניתן לתבוע  את ההוצאה , היות שהמחוקק לא "נותן יד" לעבירות) .
 13. ביטוח עסקי – ביטוח אחריות מקצועית/ביטוח עסק/ביטוחי כלי רכב שמשמשים בעסק וכדומה.
 14. כיבודים – כיבוד קל כמו עוגיות/קפה/תה/סוכר וכדומה (חלק מההוצאה "מתואמת" דהיינו לא נתבעת אבל יש להעביר את כל החשבוניות ) .
 15. מתנות – שניתנו בישראל במסגרת עיסוקך, (ללקוחות /ספקים וכדומה ) ניתן לנכות עד לתקרה שנתית לאדם שנקבעת בחוק  .
 16. פחת – יותר כהוצאה לרהיטים/בניין/ונכסים אחרים שהוגדרו  (לדוגמא אוטובוס שנרכש ב 100000 ₪ כל שנה יוכרו 20,000 ₪ בהוצאות העסק – 20%) .
 
5.      עוסק פטור חייב לדעת
 
1.      עוסק פטור שעובד גם כשכיר  - אפשרי , כמובן שיש להנפיק קבלות על עבודתך כעצמאי ולעבוד גם כשכיר ( ההכנסות כשכיר אינן נכללות בתקרת עוסק פטור), רק  חשוב לוודא שהמעמד שלך מוגדר בהתאם בביטוח לאומי .
2.      דיווחים ותשלומים – חשוב לעקוב אחר התשלומים לרשויות המס ולוודא שהם מתאימים להכנסותיך הן כעוסק פטור והן ממקורות אחרות כמו עבודה כשכיר
זכור- הדיווח לא פחות חשוב מהתשלום!!!
3.      דוח שנתי – זה הדוח שמוגש למס הכנסה אחת לשנה עבור שנת המס האחרונה, והוא כולל את כל הכנסותיך והכנסות בן או בת הזוג, מכל מקורות ההכנסה.
4.      כתובות ופרטים -  במידה ויש שינוי בכתובות שלך מגורים/עסק/משלוח דואר או שינוי שם העסק או עיסוק יש לעדכן את כל רשויות המס  .
5.      הפסקת פעילות –במידה והפסקת פעילות עסקית  יש לסגור את התיק בכל רשויות המס- מע"מ, מס הכנסה ולעדכן מעמד בביטוח הלאומי .
6.      חשבון בנק – מומלץ לנהל חשבון בנק נפרד לעסק, מה שיאפשר לכם לשלוט בצורה טובה יותר בניהול הפיננסי של העסק .
7.      אשראי - אל תפחדו לעבוד עם אשראי, רוב העולם עובד כך !
8.      פעילות עסקית - אל תפחדו לגדול!!! אין כל רע בלהפוך לעוסק מורשה.

השאירו פרטים ונשמח לענות לכם על כל שאלה