-->

איך פותחים תיק ברשויות המס?

1. פתיחת תיק:

ההתנהלות של עצמאי הנה מול שלושה גופים: מע"מ , מס הכנסה וביטוח לאומי ועליו לפתוח תיק/לעדכן מעמדו בכל גוף בנפרד .
פתיחת תיק במע"מ:
מסמכים –  צילום ת.ז + כל מסמך שמאמת את הפעילות העסקית (כמו תעודה מקצוע/חוזה או הסכם עבודה/חוזה שכירות  וכדומה)
חשבון בנק – לעוסק מורשה יש להגיע עם אישור על קיום חשבון בנק או שיק מבוטל ( אם החשבון רשום על 2 בני הזוג על שניהם לחתום על תצהיר ) .
איפה/איך – חייב להגיע למע"מ האזורי שבו נמצא העסק (לא המגורים) .
טופס – טופס 821  "רישום לצרכי מס ערך מוסף" .
אישור על רישום - בסיום העוסק יקבל תעודה זמנית על רישום כעוסק לעניין מע"מ  .
הארות-  להגיע מוכן עם שם העסק +אומדן של מחזור עסקי (שייקבע אם תוגדר כעוסק מורשה/פטור ואת תדירות הדיווחים למע"מ ) .
פתיחת תיק במס הכנסה:
מסמכים – אם העסק בשכירות יש לצרף חוזה שכירות (ולמלא בטופס ) .
איפה/איך – ניתן להגיש טופס בפקיד השומה או לשלוח בדואר או לפקסס  .
טופס – טופס 5329 "דוח פרטים אישיים על מקורות הכנסה ".
אישור על רישום - פתיחת התיק לא מבוצעת במקום, פקיד השומה יישלח מכתב על רישום  .
הארות-  במידה והנישום מעסיק עובדים יש למלא ממתי ואומדן של מספר העובדים .
עדכון מעמד בביטוח לאומי:
מסמכים – אם עובדים גם כשכירים יש לצרף תלוש שכר .
איפה/איך – ניתן להגיש טופס בסניף של המוסד לביטוח לאומי או לשלוח בדואר או לפקסס  .
טופס – טופס 6101 "דין וחשבון רב שנתי" .
אישור על רישום – המוסד לביטוח לאומי יישלח בדואר אישור על עדכון מעמד .
הארות-  יש למלא בטופס אומדן הכנסה מעסק ושעות עבודה מעסק  (לפי זה המעמד של המבוטח יוגדר ולפי זה ישולמו מקדמות לביטוח לאומי ) .
 
2.   ניהול ספרים:

עוסק מורשה ,  בהתבסס על המחזור העסקי שלו ועל הענף שהוא  עוסק בו, מוגדר  ניהול ספרים לפי הוראות ניהול ספרים ולכן , חשוב מאוד, לוודא שהעסק מנהל ספרים לפי הוראות ניהול ספרים שחלים עליו  (לדוגמא : מעצב שיער - חייב לנהל ספר הזמנות באם עבודתו איננה במקום עסקו וחייב  לשמור יומן עבודה, נהג הובלות טובין -  חייב לנהל "ספר רכב" שמפרט את פרטי ההובלה וכדומה ) .
 
3.  דיווחים ותשלומים במהלך השנה בהתנהלות מול רשויות המס

 מע"מ
הגדרה  - עוסק מורשה .
דיווח  - חודשי/דו חודשי בהתאם למחזור העסקי .
תשלום – קיזוז בין מע"מ העסקאות (הכנסות) לבין מע"מ תשומות (הוצאות העסק ששולמו בגינם מע"מ ).
 מס הכנסה
הגדרה  - עצמאי.
דיווח שנתי –  הגשת דוח שנתי למס הכנסה שכולל את ההכנסות של בני הזוג מכל מקורות ההכנסה, מועד הדיווח נקבע לפי אורכות שמקבל המייצג מרשויות המס.
תשלום ודיווח שוטף  – חודשי/דוח חודשי בהתאם למדרגות המס ובהתבסס על הכנסות מכל מקורות ההכנסה .
 ביטוח לאומי
הגדרה  - עצמאי 
דיווח –  אין
תשלום –בהתבסס על הכנסות כעצמאי (במידה והמבוטח הצהיר שעובד פחות מ 12 שעות שבועיות והכנסותיו כעצמאי פחות מ 50% מהשכר הממוצע במשק הוא לא יהיה מבוטח ולא יישלם דמי ביטוח ).

4.  רשימה הוצאות מוכרות

חשוב לשמור את כל ההוצאות שהוצאו בפעילות העסקית בכדי להקטין את הרווח, ולשלם פחות מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
1. הוצאות אחזקת רכב   
בתנאי - שהרכב שימש בייצור ההכנסה (לא אצל שכיר) .
הוצאות כוללות - ביטוח חובה/ ביטוח מקיף /רישיון רכב /טיפולים/דלק/השכרת רכב . 
רישום ותיעוד - יש לרשום את פרטי הרכב  (שנת ייצור/רישוי/תאריך רכישה/משקל וכדומה) .
רכב כהגדרתו ברישיון 1M ורכב 1N .תיאום – הוצאות הרכב יתואמו בהתאם לתקנות (לדוגמא : רכב פרטי 45% מוכר).
2. מימון ועמלות
בתנאי – שההוצאות בחשבון עסקי .
הוצאות כוללות – ריבית ועמלות בניהול החשבון והלוואות לטובת פעילות העסק (כמו הלוואה לרכישת משאית הריבית מוכרת) ועמלות לחברות אשראי .
3. הוצאות נסיעה לחו"ל
בתנאי - נסיעה לחו"ל לצורך עיסוק והכרחית  לייצור ההכנסה  .
הוצאות כוללות - עלות הכרטיס טיסה (לא יותר מכרטיס מעלות טיסה במחלקת עסקים) , שכירת רכב, לינה , וכדומה .
רישום ותיעוד – יש לשמור מסמכים שמאמתים שאכן הנסיעה הינה עסקית (כמו כרטיס כניסה לתערוכה בתחום, הסכם שנחתם עם ספק/לקוח וכדומה).
4. הוצאות עבודה מהבית
בתנאי – שאכן הבית משמש כמשרד/קליניקה וכדומה .
הוצאות כוללות – ארנונה/ועד/ביטוח בית/חשמל/מים וכדומה .
5. ספרות והשתלמות מקצועית 
חומר מקצועי/קורס/ימי עיון/השתלמות  לשימור רמה מקצועית (כמו קורס באנגלית, במחשבים וכדומה לא לרכישת תואר או תעודה ).
הוצאות אחזקה ותיקונים – הוצ' אחזקה שוטפת תיקון ליקויים/צבע/ חשמל/ביטוח/מים/ועד וכדומה.
הוצאות משרדיות – ציוד משרדי , ניקיון, דואר, משלוחים   וכדומה .
תקשורת – אינטרנט/טלפון/טלפון נייד וכדומה .
הוצאות פרסום ושיווק – כולל קידום מכירות .
הוצאות ייעוץ – משפטיות, אימון עסקי , יעוץ מס והנח"ש .
דמי שכירות ודמי ניהול – משרד/חנות/מפעל מחסן (בעניין זה חייב לדרוש מהמשכיר אישור ניכוי מס במקור שבו רשום אחוז שעל השוכר להעביר לפקיד השומה בשמו של המשכיר ללא ניכוי זה ההוצאה לא מוכרת) .
עמלות/תמלוגים – לצורך ייצור ההכנסה .
שכר וכוח אדם  – כולל עלויות מעביד כמו תשלום ב"ל וקופות שמחייב החוק .
מלאי– למי שיש מלאי בעסק , קניות של חומרי גלם בעסק לפי תחומו (כמו סיגריות ושתייה בקיוסק , ירקות בחנות ירקות וכדומה) .
הוצאות ייבוא/יצוא /מכס
בגדי עבודה – מוכרים עם לוגו או בגדים ייעודים (סינר לטבח/נעלי בטיחות/ כובע/כפפות)  .
הוצאות מיסים – מסים עירוניים/ אגרות/ רישיונות/דמי חבר/ היטלים (קנסות לא ניתן לתבוע  את ההוצאה , היות שהמחוקק לא "נותן יד" לעבירות) .
ביטוח עסקי – ביטוח אחריות מקצועית/ביטוח עסק/ביטוחי כלי רכב שמשמשים בעסק וכדומה.
כיבודים – כיבוד קל כמו עוגיות/קפה/תה/סוכר וכדומה (חלק מההוצאה "מתואמת" דהיינו לא נתבעת אבל יש להעביר את כל החשבוניות ) .
מתנות – שניתנו בישראל במסגרת עיסוקך, (ללקוחות /ספקים וכדומה ) ניתן לנכות עד לתקרה שנתית לאדם שנקבעת בחוק  .
פחת – יותר כהוצאה לרהיטים/בניין/ונכסים אחרים שהוגדרו  (לדוגמא אוטובוס שנרכש ב 100000 ₪ כל שנה יוכרו 20,000 ₪ בהוצאות העסק – 20%) .
 
5.    עוסק מורשה  חייב לדעת

1.    חשבונית עסקה  -  לאחרונה ניתנה אפשרות על ידי רשויות המס להנפיק חשבונית עסקה , ורק לאחר התקבול בפועל תונפק חשבונית מס (חשבונית מס היא שקובעת את הכנסות העסק ומשפיע על תשלומי במס ) .
2.    עוסק  מורשה שעובד גם כשכיר  - אפשרי , כמובן שיש להנפיק קבלות על עבודתך כעצמאי ולעבוד גם כשכיר, רק  חשוב לוודא שהמעמד שלך מוגדר בהתאם בביטוח לאומי .
3.    דיווחים ותשלומים – חשוב לעקוב אחר התשלומים לרשויות המס ולוודא שהם מתאימים להכנסותיך הן כעוסק מורשה  והן ממקורות אחרות כמו עבודה כשכיר .
       זכור- הדיווח לא פחות חשוב מהתשלום!!!
4.    דוח שנתי – זה הדוח שמוגש למס הכנסה אחת לשנה עבור שנת המס האחרונה, והוא כולל את כל הכנסותיך והכנסות בן או בת הזוג, מכל מקורות ההכנסה.
5.    כתובות ופרטים -  במידה ויש שינוי בכתובות שלך מגורים/עסק/משלוח דואר או שינוי שם העסק או עיסוק יש לעדכן את כל רשויות המס  .
6.    הפסקת פעילות –במידה והפסקת פעילות עסקית  יש לסגור את התיק בכל רשויות המס- מע"מ, מס הכנסה ולעדכן מעמד בביטוח הלאומי .
7.    חשבון בנק – מומלץ לנהל חשבון בנק נפרד לעסק, מה שיאפשר לכם לשלוט בצורה טובה יותר בניהול הפיננסי של העסק .
8.    לפני קבלת החלטה על שכירות או רכישת עסק או ציוד  – יש  לבצע זאת לאחר התייעצות עם יועץ מס בכדי שההחלטה תהיה נכונה .
9.    תזרים מזומנים – מומלץ  לבנות תרחיש הכנסות והוצאות שנתי / חודשי על מנת לשלוט בצורה יעילה יותר בתזרים המזומנים של העסק.
10.  תיזמון פתיחת תיק - יש חשיבות לתזמון של פתיחת התיק אל מול חודשי השנה ...( עדיף לפעמים לפתוח בתחילת שנה ולא בסופה על מנת לחסוך עלויות ) .
        אנו ממליצים בחום להתייעץ עם אנשי מקצוע על מנת למטב את תזמון פתיחת העסק .
11.  אשראי - אל תפחדו לעבוד עם אשראי, רוב העולם עובד כך !
12.  הפקדות לקרן השתלמות / פנסיה / חיים / אובדן כושר עבודה – אנו ממליצים בחום לבצע בהתבסס על אומדן הרווח של העסק .
 
6.    היתרונות של משרדנו בניהול תיק עוסק מורשה
 
1.   פתיחת תיק - אצלנו פתיחת התיק ברשויות המס הינה מקוונת ומבוצעת ממשרדינו .
2.   מנהלת תיק  אישית -  ניהול תיקך יבוצע על ידי מנהלת תיק אישית אשר מכירה את פרטי העסק  והתנהלותך אל מול רשויות המס .
3.   מחויבותנו לשיפור מתמיד – משרדנו דוגל בפשטות ובייעול תהליכי העבודה מולך ומול רשויות המס, ואנו  משקיעים משאבים גדולים ומשמעותיים בניהול תהליכי העבודה  שלנו .
 
להלן השיפורים העיקריים שבוצעו  לאחרונה:
 
הטמעת  מערכת קשרי לקוחות (CRM  ) המאפשרת מעקב של התנהלותנו מול לקוחתנו ומול רשויות המס (בכל פנייה למשרדנו מוקמת "משימה " כך שהמענה הינו יעיל, מהיר ועדכני )  .
ביצוע תשלומים ודיווחים מקוונים לרשויות המס (כן... ללא שקים ) -  הכל מדווח ומשולם ישירות לרשויות המס מה שנותן ללקוחתנו חיסכון בהפקת שקים, תשלום מע"מ ב 19 לחודש , שקיפות בדיווחים ובתשלומים וצמצום טעויות סופר ברישום הדיווחים הידני !!!
שידור פתיחת תיק חדש ישירות  ממשרדנו   –  חוסך ללקוחותינו זמן ומונע טעויות ועיכובים מיותרים בפתיחת התיק  .
תוכנת הנהלת חשבונות מהמתקדמות בשוק – לאחרונה רכשנו תוכנה המאפשרת, בנוסף לניהול חשבונות שוטף, מעקב אחר תשלומי בעל העסק למס הכנסה וביטוח לאומי, פונקציה זו מאפשרת ללקוח לבדוק את תשלומיו לרשויות המס בהתאם להכנסותיו .
בנוסף :
חיבור ישיר למע"מ מס הכנסה וביטוח לאומי – כך שכל נתון שיש לרשויות יש גם לנו וכל בירור של לקוחתנו נענה תוך כדי שיחה. השירות מאפשר גם  לבצע ממשרדנו הסדרי חובות וביטולי עיקולים למוסד לביטוח לאומי .
 דיווחים על תשלומים לרשויות המס והתנהלות התיק בהודעות או בדוא"ל ישירות ממנהלת התיק  - מאפשר שליטה מוחלטת של לקוחתנו בתשלומיהם לרשויות המס וידיעה מלאה על פעילותו העסקית באופן רציף .

נשמח לראות אותך בין לקוחותינו
דבוש אריה (אריקו) יועץ מס
ז'בס דורון יועץ מס מוסמך
 
לפגישת ייעוץ ללא עלות
השאירו פרטים ונשמח לענות לכם על כל שאלה